Blow up boot

Roestvaststaalindustrie Westra bv, Westra Roestvaststaalindustrie B.V. en R.B. Westra Holding B.V. ontwikkelen een prototype van een blow-up boot.

Gedacht wordt aan het op elkaar brengen van 2 aluminium platen. Vervolgens zal door een opening in de bovenste plaat onder hoge druk (13 – 80 bar, afhankelijk van de berekende krachten en testresultaten) water tussen de platen worden gebracht. Op dat moment zullen de platen door waterdruk vervormen. Het op elkaar brengen van de platen dient zodanig te gebeuren dat de constructie waterdicht is zodat de waterdruk wordt behouden. Tegelijkertijd dient de constructie weer eenvoudig en zonder noemenswaardige beschadigingen te kunnen worden losgemaakt.

Door een mal te ontwikkelen waar de platen tussen zullen worden geplaatst zal een gedwongen vorm ontstaan. De mal zal aan de bovenkant lager zijn dan aan de onderkant. De aluminium platen zullen uitzetten en de bovenste plaat zal vervolgens tegen de bovenkant van de mal aan komen. Doordat de vervorming hier niet verder kan, zal vervormen van de onderste plaat plaatsvinden. Op deze manier wordt beoogd de gewenste vorm van de boot te realiseren. Bij het vormen van de boot zullen tevens rondingen gewenst zijn.

Het is van groot belang dat de mal de juiste vorm krijgt aangezien deze de uiteindelijke vorm van de boot zal bepalen. Roestvaststaalindustrie Westra bv beoogt middels een combinatie van langs- en dwarsstringers de juiste vorm te realiseren.

Onzeker binnen dit project is onder meer de rekgrens van het materiaal. Dit zal moeten worden onderzocht aangezien op basis hiervan de juiste vervorming zal kunnen worden bepaald. Dit zal tevens van belang zijn omdat op verschillende plekken een verschillende mate van rek nodig zal zijn.

Dit project wordt mede gefinancierd door EFRO in het kader van de respons van de Unie op de COVID-19-pandemie.

  • Bedrijfssluiting 2024 in week 32Lees bericht »
  • Diploma Gerke StegengaLees bericht »
  • Hemelvaart en Pinksteren 2024Lees bericht »
  • Kerst en oud en nieuw 2023Lees bericht »
  • Doe dag bij Westra 30 november 2023Lees bericht »