KAM-coördinator

Ellardt Dijkstra is onze KAM-coördinator. Als staffunctionaris is hij verantwoordelijk voor de kwaliteit, arbeidsomstandigheden en de zorg voor het milieu binnen ons bedrijf. Hij heeft de rol van initiator, stimulator, controleur en coördinator met betrekking tot de KAM-onderwerpen en ontwikkelingen binnen ons bedrijf.

Zijn hoofdtaken zijn:

  • Het opzetten, beheersen en verbeteren van het KAM-zorgsysteem
  • Zorgen dat ons bedrijf voldoet aan Arbo- en milieuwetgeving en de kwaliteits-, Arbo- en milieueisen en -wensen van onze belanghebbenden
  • Borgen dat ons KAM-zorgsysteem in staat is effectief te reageren op calamiteiten
  • Zorgen dat onze bedrijfshulpverlening goed is georganiseerd

Het basisprincipe van het KAM-zorgsysteem is een systematiek waarbij activiteiten planmatig worden uitgevoerd. Vervolgens controleren we of de activiteiten effectief zijn geweest en voldoende hebben bijgedragen aan de realisatie van het KAM-beleid. Als het nodig is voeren we verbeteringen door of wordt ons beleid bijgesteld.

Alex legt plaat op het bed van de lasersnijder