MVO bewust handelen

Bij ons staat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) gelijk aan ‘bewust ondernemen’. In onze werkprocessen houden we rekening met negatieve effecten op mens en aarde en doen er alles aan om dit positief te beïnvloeden. Ons maatschappelijk ondernemen rust op vier pijlers:

  • aandacht voor samenleving
  • actieve ketenpartner
  • arbeidsklimaat
  • aarde

Duurzaam ondernemen is voor ons een must en biedt ook nog eens vele kansen, zoals kostenbesparingen, meer gemotiveerd personeel en innovatiemogelijkheden.

Klik hier voor een mooi voorbeeld van één van onze bijdragen aan een betere wereld voor nu en in de toekomst. Een innovatief systeem voor concentratie van melk op de boerderij (indikken van melk). Een membraanfiltratiesysteem voor waterhergebruik met als gevolg besparing op transport- en energiekosten en co2 uitstoot vermindering.

Rein aan het MAG lassen op vlaktafel
Gedeputeerde Konst en 50 koplopers

Koploperproject gemeente DFM

Samen met onze gemeente De Fryske Marren is Westra gestart met het “Koploper-project”.

Dat past in het sociale beleid en milieubeleid van de gemeente en is bovendien goed voor de lokale economie en de werkgelegenheid.

WESTRA B.V. is hierbij doorgelicht op duurzaamheid. Nieuwe kansen, verbetermogelijkheden en risico’s zijn in kaart gebracht.

Met de uitkomsten zijn wij direct aan de slag gegaan en hebben deze omgezet naar MVO-beleid en verbeteracties.